داستان کوتاه و شعر

اشعار و داستانهای کوتاه ایران و جهان

قضاوت

داستان اول: زن و مرد جوانی به محله جدیدی اسباب کشی کردند. روز بعد از اولین روز سکونت در خانه جدید، ضمن صرف صبحانه ، زن متوجه شد که همسایه اش در حال آویزان کردن لباسهای شسته اش است.
واژه کلیدی :قضاوت و واژه کلیدی :رحم خداوند و واژه کلیدی :صبر خدا و واژه کلیدی :داستان کوتاه کوتاه
نویسنده : کاظم احمدی ; ساعت ۳:٤٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
عجب صبری خدا دارد !  

معینی کرمانشاهی 

اگر من جای او بودم

که اول ظلم را می دیدم از مخلوق بی وجدان

جهان را با همه زیبایی و زشتی

 به روی یکدگر ویرانه می کردم.
واژه کلیدی :صبر خدا و واژه کلیدی :معینی کرمانشاهی و واژه کلیدی :رحم خداوند و واژه کلیدی :شعر نو
نویسنده : کاظم احمدی ; ساعت ۳:٢٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٠